Soul Movements

Om Familjekonstellationer

Den viktigaste principen i Familjekonstellationer är vetskap om och respekterande av Livets ordningar som Hellinger upptäckte, formulerade och publicerade 1995.

Oberoende av om man tror på dem eller inte fungerar de på samma sätt som gravitationskraften.
De flesta misslyckanden i livet, d v s relationer, hälsa och ekonomi, beror på icke respekterande eller ovetskap om dessa ordningar. Att känna till dem är vårt första steg till en förändrad inre hållning som ger oss möjlighet att bli vår "egen lyckas smed" och ta fullt ansvar för vårt liv. När vi blir medvetna om dessa ordningar och respekterar dem börjar relationer, ekonomi och hälsa, inklusive yrkesframgång och även barnens hälsa, förändras till det bättre och vi börjar skymta en destination i vårt eget liv.

Vilka är då dessa Livets ordningar?

1. Tillhörighet
Alla medlemmar i en familj har likvärdig rätt att tillhöra sin familj, även om några har tillhört familjen under en kort tid. Det gäller även tidigt döda barn, aborterade barn, bortadopterade barn, familjemedlemmar med särskilda öden eller speciella sjukdomar (exempelvis psykiska sjukdomar).

2. Hierarki

Hierarkin i ett familjesystem bör respekteras - varje medlem bör inta sin givna plats enligt tidsperspektivs-modellen - den som kom först ska gå före de som kom efter.
Ett exempel: Föräldrar finns först som par. Sen kommer barnen. Föräldrarnas relation till varandra har prioritet före föräldrarnas relation till barnen.
Ett annat exempel: Syskonens födelseordning är viktig att respektera, där även aborterade barn och missfall räknas in.

3. Balans
Det behövs en balans i givande och tagande mellan vuxna.
Exempel: Om den ena personen i en parrelation betalar det mesta av deras gemensamma kostnader upplever den andra personen en skuld (omedvetet) och det sker ingen utjämning. Detta kan ofta få till följd att den som får för mycket lämnar relationen. Särskild uppmärksamhet i Familjekonstellationer ägnas åt vår relation till mor och far, eftersom de utgör grunden till vårt liv med allt gott och svårt de för med sig.

Se nedan en meditationsövning och en kortare uppställning med temat "Mamma" med Sophie Hellinger

Meditation "Mutter" mit Sophie Hellinger

https://www.youtube.com/watch?v=H8eWHw7eRrg