Soul Movements

Om Bert Hellinger
Hellinger har skrivit 108 böcker översatta till 38 språk. Bert och Sophie Hellinger har en hemsida där seminarier, workshops och utbildningar publiceras. (https://www.hellinger.com/en/home/)Bert Hellinger är född 1925 i Tyskland.

Utbildad katolsk präst vid universitet i Vürzburg.

Arbetade som missionär och lärare i Sydafrika där han också lärde känna gruppdynamikens effekter.

Återvände till Tyskland efter 18 år och studerade psykoanalys och olika terapiformer.

1971 avslutade Hellinger sitt prästskap och gifte sig med sin första fru samt började arbeta som terapeut.

1974 åkte Hellinger till USA och lärde sig gestaltterapi och primalterapi, och kom senare även i kontakt med läror av Milton Eriksson.

1990 deltog Hellinger i en psykologkongress och gjorde då sin första konstellation.


1995 anses vara det år då Hellinger formulerade Livets ordningar och då Familjekonstellationer har sin början.

2003 gifte Hellinger om sig med Sophie Hellinger som redan 2001 bildade Hellinger Schule i Bad Reichenhall, Tyskland.


I Mexico 2008 utnämndes Hellinger till hedersdoktor i integrativ medicin.