Soul Movements

" Jag ser din stjärna, men måste följa min egen."    -B.Hellinger

Hjärtligt välkomna till min hemsida!

Familjekonstellationer är för dem, som vill skapa fred i familjen, ha goda relationer i livet och bra hälsa.I nuvarande tappning ger familjekonstellationer obegränsad möjlighet till inre växt och personlig utveckling.
Familjekonstellationer kallas även för " livets skola", eftersom de hjälper oss bemästra svårigheter i livet , utan att gå i långvarig psykoanalys eller terapi.
Denna form av personlig utveckling och insyn i familjesystemet ersätter inte professionellt läkarvård , men kan ses som komplement till det.                                                       


                                      Maija Matuss Söderlund